Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 29. september 2022, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítať príspevok »

Výberové konanie

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca v rámci realizácie Národného projektu„Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v materských školách“

Čítať príspevok »

Monografia obce Spišský Štiavnik

Monografia obce Spišský Štiavnik prináša nové poznatky na 528
stranách, na tvorbe ktorej sa podieľalo 16 autorov. Obsahovo sa týka
piatich tematických okruhov – archeológie, histórie, umeleckej
histórie, prírodovedy a národopisu.

Cena knihy Monografia obce Spišský Štiavnik bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 č. 91/2021 vo výške 10 €/1 ks.

Krátke oznamy

MONS CASTRI

MONS CASTRI – spoločnosť pre historický a archeologický výskum Spiša pre vás pripravila elektronickú verziu publikácie Mons Castri. Terra Szék. Terra Sulza. E-book si môžete zdarma stiahnuť z našej webstránky.

70 rokov Štiavnického športu

Obec Spišský Štiavnik ponúka na predaj knihu 70 rokov športu v obci Spišský Štiavnik. Cena za 1 kus je 9,00 €. Publikáciu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku, prípadne objednať na mailovej adrese obec@spisskystiavnik.sk.
Kompostovanie
Komunitné kompostovanie
Neplytvajte potravinami
Predchádzanie vzniku odpadov

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Dôležité telefónne čísla​:

Tiesňová linka 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Polícia 158

Elektrina 0850 123 333
Plyn 0850 111 727
Poruchy verejného vodovodu
Poprad 772 95 48
Call centrum Veolia
PVPS Poprad 0850 111 800
Porucha kanalizácie v obci: 0903 605 247

T-Com:
info o tel. číslach: 1181
ohlasovňa porúch: 12 129

Orange:
Zákaznícka linka: 905

Fotogaléria

Scroll to Top